Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 26 april 2016

Anteckningar från föräldramötet

Ber om ursäkt att det har dröjt men här kommer nu anteckningarna från det senaste föräldramötet vi hade angående omorganisationen!

Närvarande personal: Marielle, Erika, Paola + förskolechef Lisa

 • Flytten mellan avdelningarna sker 25/5. Barnen får hjälpa till.
 • 26/5 kommer vi att ha en flyttfest dagtid tillsammans med barnen, där vi gör det lite extra festligt och "inviger" det nya Lokatten!
 • Tanke att vi har inskolning för barnen så att Vargen-barnen får vara på Björnen och tvärtom, (de barn det gäller). De stora barnen som ska börja skolan till hösten kommer att vara på Vargen sin resterande tid på förskolan.
 • Björnen kommer att vara yngrebarnsavdelning och Vargen äldrebarnsavdelning. Som det ser ut nu kommer Erika, Marielle och Barbro vara på Björnen och Paola, Mia och Rim på Vargen. Seegen kommer fortsätta vara resurs i huset. Barbro just nu sjukskriven till slutet av maj.
 • Anledning till att vi har valt de lokaler för barnen är att Björnen har sitt skötbord inne på avdelningen, vilket Vargen inte har. Och för att öppna upp Björnen mer kommer vi bl.a att ta bort lite dörrar. Vi kommer också att ändra material mellan avdelningarna så att det blir mer anpassat efter den åldersgrupp som är på respektive avdelning.
 • Vi har också mycket material här på förskolan, och även om det är en god tanke från er föräldrar att ni vill skänka gamla leksaker, så tar vi inte emot dem, med tanke på miljögodkännande inom förskolan samt vårt pedagogiska tänk bakom det material vi har.
 • De barn som börjar skolan till hösten börjar (vid behov då) på fritids måndag v.31 dvs 1/8. deras sista vecka på Lokatten blir då v.30.
 • Byte från Björnen till Vargen framöver sker vanligtvis terminsvis men kan egentligen ske närsom, beroende på mognad, flytt och kö. Diskuteras mellan avd. Kanske det tillfälligt blir mer barn på Vargen, men då ändrar vi också personalstyrkan/barnantal.
 • Vikariefrågan, personal har varit mkt sjuka, och Lisa har bett att man ska kolla luftkvaliten på förskolan då den är lite bristande. Försöker ta in kända vikarier men går inte alltid!
 • Gården. Lisa har bett om inspringningskydd till gungorna, samt att gungorna ska åtgärdas men än har ingenting hänt.. Det är mellan DinBostad och Norrköpings kommun. Lisa ska även ta kontakt med DB + Mikael Grönqvist (Nkpg kommun) o vill ordna möte. Återkommer om det när vi vet mer. Solskydd i trä har nu kommit upp.
 • Kodlås. Nkpg kommun måste ordna inrymningsplaner (säkerhetsplan mot yttre hot), Lisa ska göra. samt att ärendet ligger hos säkerhetsansvarig på kommunen.
 • Reflektionstid personal. Just nu måndagar 7.30-11.30, varannan måndag/avdelning. andra avd + extra personal tar hand om barnen.
 • Utvecklingssamtal. Sker under maj månad. Även nya papper nu, både för er föräldrar och oss personal.
 • Bloggen. Gå in och läs! Där finns viktig och snabb information. en önskan från er föräldrar var mer inlägg från Björnen. Vi tar till oss!
 • Ni föräldrar önskade också mer daglig information från oss vad ert barn gjort under dagen , även från vikarier. Vi tar till oss detta!
 • Lokatten arbetar efter Nkpg kommun uppdragsplan samt läroplanen för förskolan. En önskan från er föräldrar var mer utflykter och mer grupper. Just nu arbetar vi efter barnens intressen men absolut att vi ska göra mer utflykter, även med de yngre barnen!
 • Värdegrundsord: Respekt och samarbete är ord vi arbetar med just nu och det märker flera av er föräldrar av även hemma. BRA!

Hoppas jag fått med allt nu!
Vid pennan: Erika Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar