Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 26 april 2016

Skräpplockardagarna

De närmaste veckorna pågår ett projekt i Norrköping (och hela Sverige) som heter Håll Sverige rent. Förskolor och skolor runt hela Sverige kan anmäla sig för att delta i aktiviteter som har med hållbar utveckling och miljö att göra. Vi på Lokatten har anmält oss och fått material för att kunna plocka skräp på olika platser. Idag pratade vi med några barn om skräp i naturen. Barnen hade många bra tankar och reflektioner:
-"Det är vuxna och tjuvar som kastar skräp i naturen"
-"Vuxna är inte kloka som kastar skräp i skogen"
-"De kanske inte hittar papperskorgarna!"
-"Man kan ta med sig en plastpåse och ta med sig skräpet hem i ryggsäcken"
Vi tittade även på bilder som visade hur det kunde se ut i skogen när man kastar skräp där.
Vi planerar att ha en "skräp plockardag" nästa vecka. Mer information kommer snart.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar