Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

tisdag 31 maj 2016

Info från förskolechef

Hej.
I förra veckan så var Din bostad och Lokalförsörjningskontoret på Lokatten och inspekterade gården och vi resonerade kring hur renoveringen ska se ut.
Vi tog ett gemensamt beslut att gungställningen ska bort, så fort som möjligt har din bostad lovat eftersom den inte kan användas.
Lilla huset under solskyddet ska målas, sandlådekanterna ska bytas ut.
Om det blir en ny gungställning eller någon annat har det inte fattats beslut om ännu.
Någon form av lekmaterial kommer att beställas, återkommer om det.
Har ni som föräldrar något förslag så hör gärna av er.
Det som framkom vad att om vi skulle anlägga en ny gungställning så är det EU regler som gäller och då kommer den att ta upp en stor del av gården, med inspringningsskydd inräknat.

Kodlås är på gång på ytterdörren.
Lokalförsörjningskontoret skulle även se över städningen på framsidan .
I sommar, när bi har stängt så kommer köket att få ett nytt golv.
Vi har gjort en kontroll av luften på Förskolan, den var ok enligt uppmätt resultat.
Mvh Lisa Hillding Förskolechef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar