Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

onsdag 1 juni 2016

Lokatten

Eftersom det har varit så fina dagar med värme och sol, har vi gått ut tidigt på morgonen och nästan direkt efter läsningen efter lunch.
Idag önskade ett barn att bygga med lego ute. Så då tog vi lego ut till gården och många barn ville vara med och bygga.

På eftermiddagarna blir det mycket vattenlek. Vatten skapar mycket aktivitet och samspel mellan barnen.
En önskan från pedagogernas sida är att det finns mycket extra kläder på barnens hyllor. Kanske också ett extra par skor? Inga kommentarer:

Skicka en kommentar