Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 12 september 2016

Information till vårdnadshavare från Norrköpings kommunBETALAR DU RÄTT AVGIFT?


Avgiften för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Det är de inkomster du betalar skatt för som räknas.

Varje vårdnadshavare har ansvar för att de uppgifter vi har om inkomst och familjeförhållanden är aktuella och stämmer. Uppgifterna lämnas på heder och samvete.

Använd Mina sidor på www.norrkoping.se


Sedan hösten 2015 kan du lämna uppgifter och göra ändringar i vår e-tjänst.  Det krävs e-legitimation för att använda Mina sidor. Gå in och kontrollera att dina uppgifter stämmer!

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du få hjälp på Servicekontoret. Det ligger i Spiralen på Drottninggatan 59. Utbildningskontoret finns där tisdagar kl 10-12 och onsdagar kl 12-15.  

Delad faktura


Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men som inte bor ihop, är tillsammans ansvariga för avgiften om båda utnyttjar platsen. Vid en separation är det viktigt att anmäla förändringen i vår e-tjänst. Läs mer om delad faktura på www.norrkoping.se.

Information om Avgiftskontroll 2016


Under 2016 genomför vi kontroll av de avgifter som betalades under 2014. Vi jämför de inkomstuppgifter du lämnat till oss för 2014 med den totala taxerade inkomsten du hade enligt Skatteverkets register. Om de uppgifterna inte stämmer överens, kan du betalat för lite eller för mycket i barnomsorg.

De som betalat för lite får först ett brev med information om hur mycket man ska betala in, och därefter en faktura. De som betalat för mycket i avgift får ett brev och därefter ett utbetalningskort. Totalt brukar det vara ett par tusen personer som berörs av avgiftskontrollen. Arbetet med att skicka fakturor och utbetalningskort pågår från augusti till december.


UTBILDNINGSKONTORET

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar