Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

lördag 10 september 2016

Vecka 36 Vargen

Denna vecka har några av barnen gått på promenad i Norrköping. Promenaden dokumenterades genom att fotografera olika platser och föremål som barnen visade intresse för. Detta för att samla material inför starten av vårt framtida projekt som heter: "Vårt Norrköping". Barnen som inte var iväg denna vecka går iväg vecka 37. Mer information om vårt projekt och dess process kommer att informeras om på bloggen samt inne på avdelningen.

På avdelningen har material för skapande erbjudits på ett nytt sätt. Denna vecka har det varit framdukat med höst naturmaterial och vattenfärger. Syftet är att att väcka inspiration hos barnen för skapande och interaktion mellan barnen. 
I onsdags uppmärksammade vi barnen som hade fyllt år under sommarledigheten. Det bjöds på fin sång och god frukt. Vid födelsedagar får det firade barnet skapa en fin krona som får tas med hem.
På eftermiddagarna är det oftast fri vald aktivitet. Detta innebär att aktiviteterna varierar bland barnen.


Här leker några barn Bockarna Bruse efter att ha hört sagan under en läsvila med konkret material. Detta är ett mycket  bra sätt som förskolan arbetar med för att utveckla barns språk. 

Passar på att påminna de som ännu inte lämnat in Barnuppgifter samt överenskommelse om schema att göra det så fort som möjligt. Detta behövs för att vi på förskolan ska ha aktuella telefonnummer i fall vårdnadshavare behövs kontakta. När vi är iväg med barnen har vi med oss en lista med telefonnummer till föräldrar. Denna lista har inte aktualiserats än då vi saknar några barns uppgifter.

Trevlig helg önskar vi på Lokatten!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar