Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

lördag 24 september 2016

Vecka 38 Vargen

Denna vecka har vi arbetat mycket med förbindelsen mellan teknik och lek. Med hjälp av projektorn och iPad har vi projecierat olika miljöer samt videofilmer med fina bilder som påminner om mandalas, vilket barnen har varit intresserade av en lång period.

"Tigern klättrar upp i berget och gömmer sig för trollet som bor under bron"
Två barn leker och bygger miljöer med hjälp av projektorn efter att ha hört sagan om Bockarna Bruse.


Barn som väljer att vila en stund efter lunchen, möts av lugn musik och fina bilder från projektorn att slappna av till.


Konstruktion, lek och projektor. "Vi bygger ett slott till alla dinosaurierna, ett slott som glittrar och ändrar färger!"
Två barn som undersöker storlek med hjälp av projektorn. "Nu är jag liten" (springer fram till väggen) " Nu är jag stooor!" (Springer bakåt)
Veckan avslutades med vattenlek samt  ett "besök" på Gröna Lund. Barnen fick då åka berg och dalbana!


"Det kittlar i magen!"
"Vi håller i handen så vi inte ramlar!"


Samspel och undersökande med vatten som element.
"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet" 

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter"
Läroplanen för förskolan rev. 2016


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar