Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 25 november 2016

Vargen vecka 47

Denna vecka har vi arbetat med projekt i respektive grupper. Det blev konstruktion av spårvagnar, ritade vattenfontäner samt ett besök på Tyska Torget för att titta på Gull-Ole.Här leker barnen att åka spårvagn.

På bilden ovan åker barnen spårvagn. Med projektor och iPad kan vi skapa fantastiska upplevelser i kuben.
Konstruktion av spårvagnsspår med kaplastavar.

Fortsättning av programmering med Blue-bots har skett under hela veckan. Barnen tycker det är mycket spännande och roligt att arbeta med dessa små robot-kryp. Barnen kom på den fiffiga idén att man kunde rita med hjälp av programmering😀
Förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan 2016, arbeta för att barn ska kunna uttrycka sig på många olika sätt. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multi media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning.

Ett barn som dokumenterar sitt eget skapande med hjälp av iPad.

Veckan avslutas med experimentet; "Det sugande glaset". 


Trevlig helg!
🕯


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar