Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 23 januari 2017

Leksaksdag

Efter barnens önskemål blir det leksaksdag på onsdag 25/1. Vad innebär detta då? Ju att barnen på Vargen får ta med sig EN leksak hemifrån att visa upp och prata om för kompisarna. Syftet med denna aktivitet är att få barnen att känna sig delaktiga i aktiviteter som planeras i verksamheten. Barnen känner att de blir lyssnade på. Även att barnen får stå i centrum genom att berätta och bli lyssnade av sina kompisar. Vi ser även att  denna aktivitet kan vara en del i vårt värdegrundsarbete och sido projekt: Lika-olika. 
Vi hoppas på en trevlig dag och spännande berättelser om alla leksakerna.
PS: Man får leka med sin leksak hela dagen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar