Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 26 januari 2017

Så lika så olika

Eftersom förskolan ska arbeta med värdegrund och sträva efter att varje barn utvecklar;
  • ”Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra,
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen och
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning.” (LPFö 98/10 Kap 2.1 Normer och värden)
har vi på Vargen börjat med ett sidoprojekt tillsammans med barnen som vi har döpt till: "Så olika, så lika"
Vi har börjat med att lyssna på en sång som heter Olika barn leka bäst. Länken till sången finns här nedan ifall ni vill lyssna på den hemma. Prata gärna med era barn om innehållet i sången. På detta sätt kan förskola och hem samarbeta med värdegrundsarbetet. 

Olika barn leka bäst

Tillsammans med barnen har vi reflekterat över olikheter och likheter hos oss och varför det är bra att vi är olika men att vi ändå är så lika.
Vi har en processvägg längs in på avdelningen där vi kommer att dokumentera arbetet med detta projekt.
Välkomna in och titta!

Med vänlig hälsning

Mia, Paola, Segen och Vianka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar