Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

fredag 17 februari 2017

Fredag!

Idag var vi lite kreativa på Björnen! Vi tyckte att vi kunde måla lite på våra fönster och fixa lite insynsskydd. Vi förberedde lite innan lunchen, sen fick de barn som var vakna efter lunch måla på fönstrena med hjälp utav flaskfärg och skumpenslar. Vartefter barnen vakande fick de också måla.

Vi har målat på fönstret i ateljén/matrummet, i språkrummet/samlingsrummet samt i skötrummet. Vi har valt lite vårinspiration samt akvarie. 

Under denna aktivitet får barnen träna på samspel (när det är flera som målar samtidigt), testa på att måla under olika former, (andra verktyg, annat underlag) t.ex. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar