Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

lördag 4 mars 2017

Vargen v. 9

Så många olika och spännande böcker vi läste och presenterade för varandra denna vecka! Barnen visade intresse och nyfikenhet för varandras böcker. Ville man låna en kompis bok för at titta i eller för att läsa den med en vuxen eller kompis, frågade man ägaren om lov. Barnen läste sina böcker gärna för varandra. Under barnmöten fick barnen berätta lite om vad böckerna handlade om. Olika böcker  men så bra böcker allihopa!

I bygg och konstruktionsrummet hjälptes några barn att bygga ett dinosauriefängelse. Under denna lekaktivitet arbetar barnen med bland annat: matematik, rumsuppfattning, kreativitet, samarbete, problemlösning, design, mm.Veckan avslutades med experiment. Denna fredag experimenterade barnen med luft. För att synliggöra luftens effekt skapade barnen en "luftgubbe".
-"Det är luften från mig som gör att gubben reser sig upp!"

-"Om jag tar bort luften med min mun så ramlar den, för då finns ingen luft kvar"

Trevlig helg!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar