Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

söndag 12 mars 2017

Vecka 10

Vid barnmötets fruktutdelning synliggjorde barnen på ett enkelt sätt hur många barn som föredrog banan framför päron. Med hjälp av legobitar kunde barnen se konkret att de flesta barnen föredrog banan denna dag. Denna matematiska aktivitet är början till att barnen bekantar sig med stapeldiagram.

Vi hade även en övning där barnen fick presentera kompisen som satt på vänster sida. Man lägger sin hand försiktigt på kompisens axel och säger: "Det här är min kompis .... och han/hon är bra på att ... 
Efter denna övning kom vi fram till att alla är bra på olika saker och att det känns bra i hjärtat när någon säger något bra om en. 
En bra övning för att arbeta med värdegrund utifrån vårt projekt Så Olika- Så Lika!

Intresset för spårvagnar har väckts hos några barn och många tycker att det är intressant med filmer där spårvagnar kör. Några av barnens kommentarer under filmen:
-"Den spårvagnen är blå"
- "I Norrköping är de gula"
-"spårvagnarna har inga hjul"
- "De måste vänta tills det blir grönt ljus"


Under den fria leken var det några barn som byggde en koja tillsammans. Mycket planering och problemlösning skedde under denna stund. Eftersom alla var välkomna in döptes kojan till "Kompiskojan"


Trevlig helg
☀️☀️☀️☀️☀️


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar