Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 8 maj 2017

Feedback på föräldraenkäten 2017

Hej alla vårdnadshavare! För ett litet tag sedan så genomförde ni en enkät om förskolan och hur ni upplever den och trivs m.m. Nu har vi fått resultatet på den här enkäten och gått igenom dem tillsammans och vill nu ge er lite feedback på vissa punkter.

En punkt handlade om kränkningar, ”Jag upplever att mitt barns förskola är tydlig med att kränkningar inte accepteras”. Resultatet på den här frågan var att mestadels höll ni med, men det fanns också flertal svar under stämmer ganska bra, och denna punkt är ju något som vi vill ska vara 100 % bra.
Våra tankar kring den här punkten kring kränkningar är att detta är någonting vi jobbar med varje dag. Vargen har även ett miniprojekt kring just olikheter och likheter tillsammans med sina barn, för att pålysa att kränkningar inte accepteras och att man ska acceptera varandra som man är och att det är bra att var olika med. Gå gärna in på deras avdelning och följ deras arbete i detta! (Sitter uppe på väggarna). På förskolan har vi även en likabehandlingsplan som vi arbetar efter.
Och är det så att någon av er vårdnadshavare är oroliga för någonting när det gäller ert barn – kom direkt och prata med oss då! Det är viktigt att vi har den dagliga kontakten med varandra för att få ett så bra samarbete som möjligt mellan hem och förskola.

En annan punkt vi reflekterade över var det kring projekt, ”Jag upplever att mitt barns förskola arbetar med olika teman och projekt”. Här är fler svar på att det stämmer helt och hållet men också väldigt många svar på att det stämmer ganska bra. Då vill vi berätta att projekt är ju faktiskt någonting vi arbetar med på förskolan, vi har ju ”VÅRT NORRKÖPING”. Detta var även ni föräldrar delaktiga med i uppstarten av det, då ni under ett föräldramöte fick sitta och komma med ideér samt vad Vårt Norrköping var för er och era barn.  Sedan har vi observerat barnen under dagarna och tagit promenader i vårt närområde för att se vad det är barnen intresserar sig för. På Björnen var intresset störst för spårvagnar och det har vi fortsatt att arbeta med och intresset håller fortfarande i sig. PÅ vargen har vi arbetat i 3 olika grupper och då har det varit fokus på spårvagnar där med, statyer samt fontäner. Vi försöker att uppdatera er kring vad vi arbetat med i projektet på tavlan där vi skriver vad vi gjort under dagen, på bloggen, daglig kommunikation samt på våra projektväggar. Kom gärna in och titta på våra väggar på avdelningarna! Speciellt på Vargen, då många av er både lämnar och hämtar på Björnen, ni är ändå välkomna att gå in på Vargen och titta hur det ser ut!

Utvecklingssamtal var en annan punkt som vi reagerade på över era svar. ”Jag upplever att jag får tydlig information om mitt barns utveckling och lärande på utvecklingssamtalet”. Där var ungefär 50/50 mellan att det stämmer ganska bra/stämmer helt och hållet. Men då är vi lite nyfikna på vad det är ni saknar på utvecklingssamtalet, då vi upplever att ni inte är helt nöjda med vad som kommer fram där. Prata med oss! 
Vi har också utvecklingssamtal 1 ggn/år och det sker på vårterminen. Det fanns några kommentarer om att det var lång tid mellan samtalen, men är det så att ni vill ha ytterligare samtal så är det bara att säga till så ordnar vi det. Likadant är det från vår sida, om vi i personalen känner att vi behöver ha ytterligare ett samtal så pratar vi ju med er för att ordna det.

Punkten ” Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö”. Här har också flertalet av er svarat att det stämmer helt och hållet men också en stor del av er har svarat att det bara stämmer ganska bra. Utemiljön är något som vi arbetar med och försöker att få till, men där är det inte bara vi som bestämmer, utan det är flera instanser som ska vara med och påverka där, vilket gör att det kan vara lite svårare/ta lite längre tid.
När det gäller innemiljön så tänker vi att vi har varierande miljöer utifrån barnens intressen samt utifrån läroplanen för förskolan. Vi omformar våra miljöer också lite titt som tätt utefter de barngrupper vi har samt intressena och vad som bör/inte bör finnas på en förskola. En förskola ska inte vara likadan som hemmet utan vi ska vara ett komplement. Vi har inte massa färdiga leksaker som man har hemma, utan vi försöker att ha mer så kallat okodat material och neutralt material, för att utveckla barnens fantasi mer och detta kan man stimulera genom att ha just okodat material.


En sista punkt vi ville ta upp var följande ”Jag upplever att förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt”. Här har faktiskt bara 77 % av er föräldrar svarat att det stämmer helt och hållet och 19 % har svarat ganska bra, och 3% har svarat att det stämmer ganska dåligt. När vi ser det här så känns det ju inte bra för oss att ni upplever det såhär. På den här punkten skulle vi därför också vilja ha in lite mer feedback från er föräldrar vad det är som blir fel. 

Så det som vi önskar få in feedback på, prata med oss, ta oss åt sidan  eller lämna en lapp med lite synpunkter som vi kan titta på! Tack på förhand!

Mvh
Personalen på Lokatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar