Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

torsdag 17 maj 2018

Förskolans dag!

Idag har vi på lokatten firat förskolans dag tillsammans! 🎈
Vi gick ut och samlade oss på gården, där började vi med att sjunga lite sånger tillsammans. Sedan hade vi olika stationer som barnen fick gå till. Det fanns en hinderbana, gatukritmålning samt dans. Efter avslutad station fick barnen varsin biljett, som de sedan kunde byta in mot korv med bröd och dryck i vår kiosk för dagen😀🍴🎉.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar