Lokattens förskola ligger på Hospitalsgatan 9. Förskolan ligger integrerad i ett bostadsområde med en lummig och trivsam innergård. Förskolan har två avdelningar, Björnen yngrebarn och Vargen äldrebarn
Syftet med denna blogg är att öka vårdnadshavares möjlighet till delaktighet i förskolans verksamhet och skapa ännu en informationskanal från förskola till dig som vårdnadshavare.

måndag 18 juni 2018

Kompetensutvecklingsdag 13 aug


Hej Vårdnadshavare!

 

Måndagen den 13 augusti kommer City förskolor (Strandgården, Lokatten och Flagglinan) ha kompetensutvecklingsdag. Detta innebär att de förskolor som nämns ovan kommer att vara stängda den dagen. Vi kommer att ha ett samarbete med andra förskolor i City/Nordantill för er som inte har möjlighet att vara lediga.

Observera att ordinarie personal inte kommer att vara i barngrupp. Vid ev. behov kommer vi stärka upp med vikarier.

 

 

Om ni har behov av tillsyn den här dagen mailar ni chef senast den 4 juli

 

 


 

 

Vi behöver veta vilket barn det gäller, barnets personnummer, förskolan barnet går på, vilken avdelning, tillsynstid samt ev. allergier eller spec.kost.

 

Vilken förskola det blir omsorg på meddelas under vecka 32

 

 

Vänligen Pernilla Johansson, Fsk- chef City förskolor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar